Home Giới thiệu Infina

Giới thiệu Infina

Chính sách tra soát và bồi hoàn tại Infina

Trong suốt quá trình hợp tác đầu tư, kinh doanh cũng như thực hiện các tính năng trên nền tảng Infina cho Khách Hàng,...

Các điều khoản sử dụng Infina

*Cập nhật ngày 01 tháng 03 năm 2022 Điều khoản sử dụng dịch vụ ("Điều khoản") này quy định các quyền và nghĩa vụ của...

Hướng dẫn ký hợp đồng điện tử trên Infina

Từ 3/2020, Infina sẽ áp dụng hợp đồng điện tử vào giao dịch với khách hàng. Việc thực hiện ký Hợp đồng điện tử...

Giới thiệu về nền tảng Infina

Infina là ứng dụng đầu tư và tích lũy dành cho mọi người đặc biệt là những nhà đầu tư không chuyên có thể...

Theo Dõi Chúng Tôi

Bài nổi bật

Hướng dẫn sử dụng tiền thưởng để đầu tư các sản...

0
Với số tiền thưởng từ Infina, nhà đầu tư có thể linh hoạt sử dụng cho các sản phẩm hiện tại của Infina như...

Mở tài khoản Infina ngay, nhận thưởng lên đến 2 triệu...

22
Từ ngày 5/5/2022, người dùng mới tạo tài khoản sẽ được nhận ngay một phần tiền thưởng có giá trị ngẫu nhiên từ 10.000VNĐ...