Tiền của bạn được đảm bảo như thế nào?

5/5 - (1 vote)

Tiền của bạn khi được gửi vào sản phẩm Tích lũy sẽ được Infina chuyển qua công ty quản lý quỹ (ACBC) để thực hiện phân bổ tiền vào các sổ tiết kiệm kỳ hạn khác nhau ở các ngân hàng uy tín.

Công ty quản lý quỹ (ACBC) được giám sát bởi Ngân hàng (BIDV) và quy trình này được kiểm toán bởi một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới (Big 4) nhằm đảm bảo nguồn tiền của bạn được an toàn và sử dụng đúng mục đích.

Bạn có thể tham khảo thêm Infographic mô tả dòng tiền tích lũy của bạn dưới đây:

Tiền của bạn được đảm bảo như thế nào?