Thêm một quỹ đầu tư ngoại hiện diện trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thêm một quỹ đầu tư ngoại hiện diện trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Đánh giá tại đây

UOB Asset Management Malaysia (UOBAM Malaysia) vừa thành lập quỹ United Vietnam Equities Fund (UVEF), nhằm mục tiêu mang đến cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Malaysia.

Theo thông báo của Giám đốc điều hành UOBAM Malaysia, bà Lim Suet Ling, quỹ UVEF là một bước đáng nhớ đối với UOBAM Malaysia và mở ra cơ hội kết nối người Malaysia với một trong những thị trường đầu tư hàng đầu trong khối ASEAN. Bà cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam, với tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và môi trường kinh doanh sôi động, đem lại cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

UOBAM Malaysia

UOBAM Malaysia cho biết quỹ UVEF phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ lẻ có tầm nhìn đầu tư dài hạn và sẵn lòng đối mặt với biến động và rủi ro của một quỹ đầu tư cổ phiếu. Với sự hiện diện mạnh mẽ tại khu vực ASEAN cùng chuyên môn đầu tư ở nhiều quốc gia, UOBAM Malaysia đã nắm bắt được cơ hội từ thị trường cổ phiếu Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư còn được hưởng lợi từ sự hiểu biết và kinh nghiệm của đội ngũ UOBAM Việt Nam tại văn phòng TP.HCM. Về cấu trúc đầu tư, quỹ UVEF định hướng đầu tư tối thiểu 90% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) vào cổ phiếu và 10% còn lại vào các tài sản thanh khoản cao như công cụ thị trường tiền tệ và tiền gửi.

Quỹ UVEF chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu và các chứng khoán liên quan đến cổ phiếu của các tập đoàn, tổ chức niêm yết hoặc doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mạnh mẽ hoặc sở hữu tài sản tại Việt Nam. Tất cả các quyết định đầu tư của quỹ UVEF sẽ do nhà quản lý quỹ của UOBAM đưa ra. Mức đầu tư tối thiểu ban đầu của quỹ UVEF là 1,000 Ringgit nếu tính bằng nội tệ và 1,000 USD nếu tính bằng ngoại tệ.