Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được hơn 36% vốn đầu tư công

Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được hơn 36% vốn đầu tư công
Đánh giá tại đây

Thông qua Bộ Giao thông Vận tải, Chính phủ đã chỉ đạo các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Mục tiêu của việc này là đáp ứng yêu cầu giải ngân được giao từ Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông Vận tải đã nỗ lực chỉ đạo các nhà đầu tư và ban quản lý dự án để tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, nhằm đạt được mục tiêu giải ngân do Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo số liệu thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, trong sáu tháng đầu năm nay, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị này ước đạt gần 34.500 tỷ đồng, đạt hơn 36% so với kế hoạch vốn được giao trong năm 2023.

đầu tư công

Cụ thể, giải ngân bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư và các dự án giao thông khác với giá trị gần 31.310 tỷ đồng; cũng như các dự án ODA với giá trị giải ngân hơn 3.100 tỷ đồng.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đưa ra kế hoạch trong quý 3/2023 sẽ giải ngân thêm tổng số vốn gần 21.700 tỷ đồng, bao gồm hơn 20.800 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn được giao năm 2023 và hơn 855 tỷ đồng thuộc nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện.

Với kế hoạch vốn được Chính phủ giao lên tới hơn 94.000 tỷ đồng, Bộ Giao thông Vận tải sẽ quyết tâm và nỗ lực tối đa để giải ngân cao nhất vốn đầu tư công năm 2023 được giao.

Để phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân do Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các nhà đầu tư và ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân; kiểm tra hiện trường và làm việc với các địa phương để giải quyết khó khăn và vướng mắc của các dự án còn giải ngân lớn, đặc biệt trong việc giải ngân vốn giải phóng mặt bằng để tận dụng tối đa nguồn vốn đã được giao.