Giao dịch thứ cấp trên sàn trái phiếu riêng lẻ là giao dịch T+0

Giao dịch thứ cấp trên sàn trái phiếu riêng lẻ là giao dịch T+0
Đánh giá tại đây

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đang cùng Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hợp tác xây dựng hệ thống giao dịch cho trái phiếu riêng lẻ của HNX và hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ của VSD.

Xem thêm:

Hoàn thiện hệ thống và khung pháp lý cho giao dịch thứ cấp trái phiếu riêng lẻ

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, cả hai bên đã hoàn thiện hệ thống và khung pháp lý cần thiết cho giao dịch thứ cấp của trái phiếu riêng lẻ và hiện đang tiến hành kiểm thử với các thành viên trong thị trường, để đảm bảo sẵn sàng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Việc triển khai hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại VSD sẽ giúp chuẩn hóa thị trường trái phiếu riêng lẻ, đồng thời đóng góp vào việc đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường chứng khoán, tăng cường hiệu quả hoạt động, phát triển và ổn định của cả thị trường chứng khoán nói chung và thị trường trái phiếu riêng lẻ nói riêng, từ đó tạo ra kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Hoàn thiện hệ thống và khung pháp lý cho giao dịch thứ cấp trái phiếu riêng lẻ

 

Về phần khung pháp lý, vào ngày 17/05/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ trên thị trường nội địa.

VSD hiện đang xem xét và hoàn thiện dự thảo Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và phê duyệt. Dự thảo quy chế tập trung vào hướng dẫn một số nội dung nghiệp vụ chi tiết liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ cùng công tác giám sát và xử lý vi phạm tại Trung tâm Lưu ký.

Chu kỳ thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ là T+0

Theo quy định của Thông tư số 30 cũng như dự thảo Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ, các thành viên lưu ký và tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ tuân thủ quy trình nghiệp vụ và kết nối với hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ, nhằm thanh toán cho giao dịch trái phiếu riêng lẻ của mình và khách hàng mở tài khoản tại đơn vị.

Nhằm hỗ trợ các thành viên lưu ký và tổ chức mở tài khoản trực tiếp trong việc tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu riêng lẻ, hệ thống của VSD được thiết kế và xây dựng với mục tiêu tận dụng hạ tầng kỹ thuật và cơ chế kết nối hiện tại, giới hạn sự thay đổi và bổ sung chức năng mới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên thị trường triển khai xây dựng hệ thống đáp ứng các nghiệp vụ liên quan đến trái phiếu riêng lẻ.

Chu kỳ thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ là T+0

 

Về phía nghiệp vụ, sau khi gửi hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ và được chấp thuận bởi VSD, các thành viên lưu ký và tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ kết nối với hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ của VSD để đăng ký thông tin tài khoản nhà đầu tư tham gia giao dịch và thực hiện các nghiệp vụ khác liên quan đến thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

Với tính chất đặc thù của giao dịch trái phiếu riêng lẻ, thường diễn ra thông qua thỏa thuận với quy mô giao dịch lớn, việc thanh toán giao dịch sẽ được VSD thực hiện theo cơ chế thanh toán tức thời, với chu kỳ thanh toán T+0, nhằm tăng cường tính thanh khoản cho thị trường và đảm bảo lợi ích tốt hơn cho nhà đầu tư.

VSD cho biết dự thảo quy chế đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ sẽ được ban hành trong thời gian tới. Đồng thời, các công tác chuẩn bị của Trung tâm Lưu ký đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo sẵn sàng để hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ được triển khai một cách hiệu quả.