Hợp tác kinh doanh là gì? Mẫu hợp đồng kinh doanh thế nào là chuẩn nhất?

hợp tác kinh doanh
5/5 - (6 votes)

Hợp đồng kinh doanh là thuật ngữ khá quen thuộc đối với chúng ta hiện nay. Các hợp đồng kinh doanh hình thành khi có sự hợp tác giữa các cá nhân, doanh nghiệp với doanh nghiệp. Vậy hợp tác kinh doanh là gì, cách chia lợi nhuận khi hợp tác để hoạt động KD như thế nào? Hãy cùng Infina tìm hiểu ngay nhé!

Hợp tác kinh doanh là gì?

Hợp tác kinh doanh là sự hợp tác của các mối quan hệ chiến lược, đem lại thành công lâu dài giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp hoặc giữa khách hàng và nhà cung cấp, dựa trên việc đạt được hiệu quả tốt nhất và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Trước khi hợp tác, thường đôi bên sẽ có thư ngỏ hợp tác để cùng kinh doanh, sau đó sẽ tiến hành làm hợp đồng, thỏa thuận, kí kết và bắt đầu hợp tác.

Hợp đồng kinh doanh thương mại, kinh tế có những loại chính sau:

  • Hợp đồng mua bán hàng hóa.
  • Hợp đồng dịch vụ.
  • Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh.
  • Hợp đồng giữa các hoạt động đầu tư khác.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác để KD (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Có rất nhiều loại hợp đồng hợp tác vì mục tiêu kinh tế, thông thường khi hợp tác, hai bên sẽ làm hợp đồng theo mẫu hợp đồng hợp tác để tiến hành cùng KD. Dưới đây Infina sẽ giới thiệu với các bạn mẫu hợp đồng mới nhất theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Số: …/HĐHTKD

  • Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015;
  • Căn cứ theo quy định của Luật thương mại năm 2005;
  • Căn cứ vào tình hình thực tế của Hai bên;
  • Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các Bên;

Chúng tôi gồm có:

……………………………………………….

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

Địa chỉ: …………………………………………

Đại diện: Ông ……  Chức vụ:

Điện thoại:

Số tài khoản: …………  tại:

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Địa chỉ:

Đại diện: Ông………… Chức vụ: ……………

Điện thoại:

Số tài khoản:        tại:

Cùng thỏa thuận ký hợp đồng hợp tác với những điều khoản sau đây:

Điều 1. Mục tiêu và phạm vi

  1. Mục tiêu hợp tác kinh doanh
  2. Phạm vi hợp tác kinh doanh

Điều 2. Thời hạn của hợp đồng

Điều 3. Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh

3.2.1. Tỉ lệ phân chia: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được chia như sau Bên A được hưởng …. %, Bên B được hưởng ….. % trên lợi nhuận sau khi đã nộp các khoản thuế và thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với nhà nước;

3.2.2. Thời điểm chia lợi nhuận: Ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu từ ngày 1/1 dương lịch đến ngày 31/12 của năm, năm tài chính được hiểu từ thời điểm hợp đồng này có hiệu lực đến ngày …/…/…

3.2.3. Trường hợp hoạt động kinh doanh phát sinh lỗ: Hai bên phải cùng nhau giải thỏa thuận giải quyết, trường hợp không thỏa thuận được sẽ thực hiện theo việc đóng góp như quy định tải Khoản 3.1 Điều 3 của luật này để bù đắp chi phí và tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Điều 4. Các nguyên tắc tài chính

Điều 5. Ban điều hành hoạt động kinh doanh

5.2. Hình thức biểu quyết của ban điều hành:

5.3. Trụ sở ban điều hành đặt tại:

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của Bên A

6.1. Quyền của Bên A

6.2. Nghĩa vụ của Bên A

Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của bên B

7.1. Quyền của Bên B

7.2. Nghĩa vụ của Bên B

Điều 8. Điều khoản chung

Điều 9. Hiệu lực Hợp đồng

Cuối cùng là chữ ký của đại diện hai bên để xác nhận hợp tác.

Cách chia lợi nhuận khi hợp tác kinh doanh

Lợi nhuận khi hợp tác sẽ được phân chia theo thỏa thuận trong hợp đồng theo khoản 3.2. Trong mục này sẽ quy định về tỉ lệ phân chia, thời điểm chia lợi nhuận và trường hợp hoạt động kinh doanh phát sinh lỗ thì sẽ có hướng giải quyết như thế nào.

Ngoài ra, lợi nhuận khi hợp tác kinh doanh còn dựa trên số vốn mà mỗi bên chi ra và sẽ được chia theo Tỷ lệ phân chia trong hợp đồng đã đề cập bên trên: Lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất và kinh doanh sẽ được phân chia theo tỉ lệ vốn và dựa trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế với hhà nước.

Kết luận

Bài viết trên đây đã cung cấp một số thông tin chi tiết về hợp tác kinh doanh, mẫu hợp đồng và cách phân chia lợi nhuận khi kí hợp đồng KD. Infina mong rằng rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với các bạn.

Nếu các bạn có những quan điểm nào khác, các bạn hoàn toàn có thể để lại bình luận dưới đây nhé!

Xem thêm: