Báo cáo tài chính gồm những bộ báo cáo gì?

Báo cáo tài chính gồm những gì
4.5/5 - (2 votes)

Báo cáo tài chính là một trong những công cụ vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư. Báo cáo tài chính giúp cho nhà đầu tư có cách nhìn khách quan về hoạt động của doanh nghiệp để tạo chiến lược đầu tư. Vậy, báo cáo tài chính gồm những gì, mẫu báo cáo tài chính nội bộ gồm những gì? Hãy cùng Infina tìm hiểu ngay nhé!

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính là báo cáo kế toán thể hiện và truyền tải thông tin kế toán tài chính có tính tổng quát, toàn diện đến những người sử dụng thông tin (chủ yếu là các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp và đặc biệt là các nhà đầu tư), giúp họ ra được các quyết định kinh tế phù hợp.

Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo cá chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp, phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình quản lý, sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định vào một hệ thống biểu mẫu quy định thống nhất.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính có 4 loại chính là: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Chính vì có 4 loại báo cáo tài chính nên mỗi loại báo cáo tài chính lại có những yếu tố cấu thành khác nhau, vì vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua từng loại báo cáo tài chính.

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Bảng cân đối kế toán bao gồm: Tài sản, Nguồn vốn và Nợ phải trả, trong đó nguồn vốn bằng tài sản trừ đi nợ phải trả.

Tài sản gồm:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền.
 • Đầu tư tài chính.
 • Các khoản phải thu.
 • Hàng tồn kho.
 • Tài sản cố định.
 • Bất động sản đầu tư.
 • Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.
 • Tài sản khác.

Nợ phải trả gồm nợ phải trả ngắn hạn và nợ phải trả dài hạn, chi tiết như sau:

 • Phải trả người bán.
 • Người mua trả tiền trước.
 • Phải trả người lao động.
 • Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
 • Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh.
 • Phải trả nội bộ khác.
 • Quỹ khen thưởng phúc lợi.
 • Dự phòng phải trả.

Nguồn vốn gồm:

 • Vốn chủ sở hữu.
 • Nguồn kinh phí và quỹ khác.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 19 tài khoản chi tiết trên báo cáo như sau:

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Các khoản giảm trừ doanh thu.
 • Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Giá vốn hàng bán.
 • Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cáp dịch vụ.
 • Chi phí tài chính.
 • Doanh thu hoạt động tài chính.
 • Chi phí bán hàng.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Lợi nhuận thuần từ HĐKD.
 • Thu nhập khác.
 • Chi phí khác.
 • Lợi nhuận khác.
 • Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.
 • Chi phí thuế TNDN hiện hành.
 • Chi phí thuế TNDN hoãn lại.
 • Lợi nhuận sau thuế TNDN.
 • Lãi cơ bản trên cổ phiếu.
 • Lãi suy giảm trên cổ phiếu.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm ba phần:

 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư.
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là bản báo cáo tài chính gồm 3 phần:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp (hình thức sở hữu vốn, lĩnh vực kinh doanh, đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính).
 • Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp (kỳ kế toán năm, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán, chế độ kế toán áp dụng, hình thức ghi sổ kế toán, phương pháp kế toán hàng tồn kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho, phương pháp khấu hao TSCĐ đang áp dụng, nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay, nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả, nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá, nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả).
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán (các thông tin chi tiết tương tự bảng cân đối kế toán).

App tích lũy với số vốn sinh viên dành cho người mới bắt đầu

Đặc biệt hiện nay, việc gửi tiết kiệm không kỳ hạn cực kì tiện lợi. Chỉ với các thiết bị di động và số tiền vốn ”sinh viên” là bạn đã có thể gửi tiết kiệm online mà không cần đến số vốn hàng triệu. App Infina với sản phẩm Tích Lũy sẽ giúp bạn tiết kiệm trực tuyến chỉ với 200.000đ với lợi nhuận không kỳ hạn 7.5%/năm, đây là lãi suất thuộc TOP đầu của lãi suất không kỳ hạn.

Bên cạnh đó, khi bạn tạo tài khoản Infina, bạn còn được tặng ngay gói tích lũy với lợi nhuận 10,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng. Ngoài ra, Infina vừa tung ra sản phẩm mới với đa dạng các gói kỳ hạn với lợi nhuận lên đến 9.0%/năm cực hấp dẫn.

TẢI APP NGAY!!!

Tải app infina
Nhận lợi nhuận 10,5% cho người mới

Báo cáo tài chính nội bộ gồm những gì?

Báo cáo tài chính gồm những gì

Báo cáo tài chính nội bộ là tập hợp những văn bản thể hiện thông tin về tình hình kinh doanh nội bộ theo chu kỳ của doanh nghiệp, bao gồm toàn bộ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Cũng như báo cáo tài chính mà doanh nghiệp gửi đến cơ quan nhà nước và các đối tượng ngoài doanh nghiệp, báo cáo tài chính nội bộ cũng gồm có 4 loại báo cáo chính, tuy nhiên, bản báo cáo tài chính nội bộ sẽ có sự sai lệch nhất định.

Kết luận

Bài viết trên đây là toàn bộ thông tin về báo cáo tài chính là gì, cách lập và đọc báo cáo tài chính và rất nhiều kiến thức khác về báo cáo tài chính.

Bạn có cảm nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé!

Xem thêm: