Các đường MA trong phương pháp đầu tư tăng trưởng

Các đường MA trong phương pháp đầu tư tăng trưởng
Đánh giá tại đây

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

  1. EMA 21 ngày: Đây là đường trung bình động trung hạn. Nó thường là đường hỗ trợ cuối cùng trong một xu hướng tăng. Sau một xu hướng tăng, xu hướng giá có thể kiểm tra lại đường này.
  2. SMA 50 ngày: Đây là đường mà các cổ phiếu hàng đầu mạnh thường kéo ngược trở lại. Đây thường là mức hỗ trợ cho các xu hướng tăng mạnh. Việc xu hướng tăng kéo trở lại đường này và tìm kiếm hỗ trợ là điều bình thường. Hầu hết các thị trường tăng giá và xu hướng tăng sẽ kéo ngược trở lại mức này. Nó thường là một điểm mua tuyệt vời nếu xảy ra cú bật nảy.
  3. SMA 100 ngày: Đây là đường cung cấp hỗ trợ giữa 50 ngày và 200 ngày. Nếu nó không giữ được hỗ trợ, có khả năng cao SMA 200 ngày là điểm dừng tiếp theo. Đây là mức pullback sâu hơn trong các thị trường tăng giá và xu hướng tăng. Nó thường thể hiện một tỷ lệ rủi ro / phần thưởng lớn trong các thị trường tăng giá.
  4. SMA 200 ngày: Đường này là một trong những tín hiệu lớn nhất trên thị trường cho bạn biết nên đứng về phía nào. Bò ở trên, Gấu ở dưới. Những điều tồi tệ xảy ra với cổ phiếu và thị trường khi đường này bị mất.

Tác giả: Trần Đức Lương