Ảnh hưởng của lạm phát đến việc đầu tư chứng khoán

Ảnh hưởng của lạm phát đến việc đầu tư chứng khoán
Đánh giá tại đây

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

Giữa rất nhiều yếu tô vĩ mô tác động đến việc đầu tư chứng khoán nói chung cũng như tác động đến việc đầu tư chứng khoán của cá nhân tôi nói riêng, bản thân tôi cảm thấy lạm phát là một trong những yếu tố có tác động lớn đến việc đầu tư chứng khoán của chính mình.

1. Giảm giá trị của tiền tệ

Việc lạm phát có thể làm giảm giá trị của tiền tệ là điều mà hầu như ở đây ai cũng biết, khi đó giá trị của các khoản đầu tư được định giá bằng tiền tệ cũng giảm. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của các khoản đầu tư chứng khoán. Bản thân tôi không phải là 1 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với mức thu nhập cố định chủ yếu từ lương của 1 nhân viên văn phòng thì điều này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của các khoản đầu tư của tôi.

2. Ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Lạm phát có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty, do đó sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của họ. Nếu lạm phát tăng cao, các công ty có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất và nhân công tăng, khiến lợi nhuận giảm, dẫn đến giá cổ phiếu giảm. Điều này có tác động trực tiếp đến 1 new bie tập “chơi chứng” như tôi.

3. Thay đổi tiêu chuẩn đánh giá đầu tư

Vấn đề lạm phát có tác động đến cách nhìn của tôi trong việc đánh giá đầu tư, khi cảm thấy thị trường mà mình đang đầu tư có nhiều rủi ro, tôi sẽ phải cân nhắc đến việc đầu tư ở mảng khác để đảm bảo tài chính của bản thân.

Nhìn chung, lạm phát có thể ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư chứng khoán của bản thân tôi, do đó tôi sẽ cân nhắc và đưa ra quyết định đúng đắn để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

𝑇𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑎̣𝑚 𝑝ℎ𝑎́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑜̂𝑖- 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑒𝑤 𝑏𝑖𝑒 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢́𝑡 đ𝑎𝑚 𝑚𝑒̂ 𝑣𝑎̀ đ𝑎̂𝑢 đ𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑖́𝑡 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑜́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̆𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐.

Tác giả: Trần Ngọc Mỹ Hậu