Ngừng cung cấp sản phẩm Đầu tư theo chủ đề

Ngừng cung cấp sản phẩm Đầu tư theo chủ đề
Đánh giá tại đây

Kể từ ngày 15/12/2023, Infina sẽ ngừng cung cấp sản phẩm “Đầu tư theo chủ đề” trên ứng dụng Infina.

Theo đó, bạn sẽ được hoàn trả lại số tiền theo nội dung sau:

  • Nếu bạn ĐANG đăng ký theo dõi chiến lược, Infina sẽ hoàn lại tiền dựa theo thời gian còn lại của gói đăng ký về Sức mua chứng khoán của bạn.
  • Nếu bạn ĐANG ĐẦU TƯ vào chiến lược, Infina sẽ chuyển toàn bộ Danh mục đầu tư của chiến lược đó về Danh mục thường của bạn trên ứng dụng

Như vậy, việc ngừng cung cấp sản phẩm “Đầu tư theo chủ đề” sẽ không ảnh hưởng tới lợi nhuận bạn đang có khi đầu tư vào các gói bạn đã đầu tư.

Nếu cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

📞 Hotline: 08 9990 9928

👉 Hỗ trợ trực tuyến: http://m.me/infinavietnam