Chương trình ưu đãi lợi nhuận khi tái tục thành công

Tái tục tặng lợi nhuận
Đánh giá tại đây

Sản phẩm áp dụng

Tích lũy có kỳ hạn 1 tháng

Thời gian diễn ra chương trình

Từ 02/12/2023 – 31/01/2024 hoặc đến khi Infina có cập nhật lợi nhuận mới.

Điều kiện chương trình

Áp dụng cho khách hàng có gói tích lũy kỳ hạn 1 tháng được đáo hạn trong khoảng thời gian từ 02/12/2023 đến 30/01/2024.

Ưu đãi

Infina sẽ cộng thêm 0.35%/năm vào lần tái tục kế tiếp khi khách hàng chọn phương thức tất toán là tự động gia hạn cho gói tích lũy 1 tháng đang gửi

Ví dụ:

  1. Khách hàng đang có gói tích lũy 1 tháng với lợi nhuận 5.5%/năm, đáo hạn vào ngày 16/12/2023 (thuộc thời gian chương trình) và phương thức tất toán đang là tự động gia hạn thì khi thay đổi phương thức tất toán qua gói tích lũy 1 tháng thì lợi nhuận thực nhận ở lần tái tục tiếp theo sẽ là 5.5%+0.35% = 5.85%/năm
  2. Khách hàng gửi mới gói tích lũy 1 tháng vào ngày 16/12/2023 với lợi nhuận 5.5%/năm tại thời điểm gửi và có ngày đáo hạn gói là 16/01/2024 (thuộc thời gian chương trình) và phương thức tất toán đang là tự động gia hạn thì khi thay đổi phương thức tất toán qua gói tích lũy 1 tháng thì lợi nhuận thực nhận ở lần tái tục tiếp theo sẽ là 5.5%+0.35% = 5.85%/năm

Hướng dẫn quan trọng cần thao tác để nhận ưu đãi

Khách hàng CẦN vào phương thức tất toán của gói tích lũy để chọn tái tục về gói ưu đãi 1 tháng +0.35% như hình minh họa để được nhận ưu đãi

Bước 1: Vào chi tiết gói tích lũy 1 tháng hiện có và chọn THAY ĐỔI phương thức tất toán như hình dưới.

Bước 2: Chọn tái tục về gói tích lũy 1 tháng +0.35% sau đó nhấn TIẾP TỤC.

Chương trình ưu đãi lợi nhuận khi tái tục thành công

Bước 3: Màn hình thành công khi thay đổi về gói ưu đãi cộng thêm 0.35%/năm

Chương trình ưu đãi lợi nhuận khi tái tục thành công

Lưu ý

Trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 02/12/2023 đến ngày 31/01/2024, nếu Infina có cập nhật lợi nhuận mới thì Infina sẽ thay đổi Lợi nhuận ưu đãi cộng thêm cho chương trình này và thông báo đến khách hàng.

Mỗi khách hàng sẽ được hưởng mức lợi nhuận cộng thêm 0.35%/năm 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.