Mở tài khoản Finavi – miễn lãi Margin 30 ngày

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán Finavi trên ứng dụng Infina
5/5 - (1 vote)

Kể từ nay cho tới hết 31/12/2023, các nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán Finavi trên Infina sẽ được miễn lãi Margin trong 30 ngày, cụ thể chương trình như sau: 

1. Sản phẩm áp dụng

Chứng khoán Finavi trên ứng dụng Infina

2. Tổng hạn mức chương trình

300,000,000,000 đồng

3. Thời gian chương trình

Từ 16/10/2023 – 31/12/2023 hoặc khi hết tổng hạn mức chương trình, tùy cho điều kiện nào đến trước.

4. Ưu đãi

Nhận ngay 30 ngày miễn lãi lúc giao dịch Margin khi khách hàng tạo tài khoản mới thành công

  • Thời hạn ưu đãi của một tài khoản: 30 ngày miễn lãi sẽ được bắt đầu tính khi phát sinh khoản vay đầu tiên trong thời gian khuyến mãi.
  • Hạn mức tối đa cho ưu đãi miễn lãi: 50,000,000 đồng/khách hàng

5. Lưu ý

Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm Basic Margin.

Đối với khách hàng đã đăng ký sử dụng sản phẩm Basic Margin trước thời gian khuyến mãi. Khách hàng sẽ chỉ được áp dụng khuyến mãi khi chưa phát sinh khoản vay nào.

Khách hàng phải có khoản vay đầu tiên phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi mới được nhận ưu đãi miễn lãi 30 ngày.

Đối với phần dư nợ trên 50 triệu đồng và/hoặc các khoản vay đã hết thời hạn ưu đãi lãi suất hoặc phát sinh ngoài thời hạn ưu đãi lãi suất sẽ được áp dụng lãi suất của sản phẩm Basic Margin (9,7%/năm).