1. Home
  2. Chứng Chỉ Tiền Gửi
  3. Thông tin sản phẩm
  4. Giới thiệu sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi
  1. Home
  2. Chứng Chỉ Tiền Gửi
  3. Giới thiệu sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi

Giới thiệu sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of deposit) là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng, tổ chức tín dụng phát hành để huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân khác. Nói cách khác nó là một loại giấy tờ có giá tương tự sổ tiết kiệm, do ngân hàng, tổ chức tín dụng phát hành để chứng nhận quyền sở hữu của khách hàng đối với một khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng. Người sở hữu chứng chỉ này sẽ được hưởng lợi nhuận cũng như được quyền cho, tặng hoặc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và tổ chức phát hành.

Sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) trên Infina giúp khách hàng có thể đầu tư vào những chứng chỉ tiền gửi có lợi nhuận cao (8-9%/năm) mà trước đây rất khó tiếp cận do yêu cầu phải có số vốn lớn (>100 triệu) và nhiều rào cản khác.

Với sản phẩm CCTG trên Infina, khách hàng có thể dễ dàng bắt đầu đầu tư với số tiền đầu tư phù hợp, tối thiểu chỉ từ 500 nghìn đồng mà không cần thủ tục, quy trình phức tạp.

Lợi nhuận nhận khi đáo hạn dựa trên số ngày nắm giữ và số tiền đầu tư.

=> Xem Cách tính lợi nhuận đáo hạn

Ngoài ra, khách hàng có thể rút vốn trước ngày đáo hạn nhưng vẫn có thể nhận lợi nhuận cao hơn (hoặc tương đương) khi gửi ngân hàng với cùng thời hạn (số ngày nắm giữ)

=> Xem Cách tính lợi nhuận khi rút vốn trước ngày đáo hạn

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan