TOP 3 cổ phiếu cần quan tâm trong ngày 21/6

TOP 3 cổ phiếu cần quan tâm trong ngày 21/6
Đánh giá tại đây

Báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trong ngày 21/6 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GAS

Theo lời phân tích từ Công ty Chứng khoán BIDV (BSC):

 • Trong quý I/2023, GAS ghi nhận doanh thu thuần 21.214 tỷ đồng (giảm 21% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế 3.417 tỷ đồng (giảm 2%). Trong quý này, sản lượng khí khô cung cấp đạt 1,89 tỷ m³ (giảm 6%), sản xuất và kinh doanh LPG đạt 417 nghìn tấn (giảm 24%), và sản xuất Condensate đạt 23 nghìn tấn (giảm 36%).
 • BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của GAS năm 2023 lần lượt đạt 87.804 tỷ đồng (giảm 13% so với năm trước) và 12.244 tỷ đồng (giảm 19%). EPS FW (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sau điều chỉnh) được ước tính là 6.018 đồng/CP.
 • BSC giả định một số điều kiện trong dự báo, bao gồm giá dầu trung bình năm 2023 ở mức 80 USD/thùng (giảm 20%), sản lượng tiêu thụ khí khô đạt 8,1 tỷ m³ (tăng 3,5%), sản lượng tiêu thụ LPG đạt 1,9 triệu tấn (giảm 6%), và doanh thu tài chính đạt 2.057 tỷ đồng (tăng 31%).
 • BSC đã giảm mức giá mục tiêu cho cổ phiếu GAS xuống còn 110.500 đồng/CP (giảm 27% so với báo cáo trước đó) do giảm dự báo lợi nhuận năm 2023. Tuy nhiên, BSC vẫn duy trì khuyến nghị mua đối với GAS, bởi giá cổ phiếu đã điều chỉnh 30% từ đỉnh. BSC cho rằng GAS vẫn có triển vọng tích cực trong trung và dài hạn nhờ giá dầu duy trì ở mức cao trên 70 USD/thùng và các dự án tiềm năng như LNG Thị Vải và Lô B – Ô Môn trong tương lai

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu DXG

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu DXG

Theo phân tích từ Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)

Dựa trên báo cáo phân tích của KBSV, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã ghi nhận kết quả kinh doanh không khả quan trong quý I/2023. Dưới đây là những điểm chính trong báo cáo:

 • Trong quý I/2023, DXG ghi nhận doanh thu 378 tỷ đồng (giảm 79% so với cùng kỳ năm trước) và lỗ sau thuế 95 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt lợi nhuận sau thuế 270 tỷ đồng. Kết quả này phần lớn do hoạt động chuyển nhượng bất động sản gặp khó khăn.
 • Dự án Gem Sky World không đem lại doanh số bán hàng cho DXG trong quý I/2023, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản. KBSV kỳ vọng doanh số bán hàng tại dự án này sẽ cải thiện trong nửa cuối năm khi các yếu tố hạ tầng kỹ thuật và tiện ích được hoàn thiện, bao gồm trường học và trung tâm thương mại. KBSV ước tính doanh số bán hàng của DXG trong năm 2023 sẽ đạt khoảng 728 tỷ đồng (giảm 64% so với năm trước).
 • KBSV dự báo doanh thu năm 2023 của DXG sẽ đạt 5.708 tỷ đồng (tăng 4%), trong đó mảng môi giới bất động sản dự kiến đạt 1.528 tỷ đồng (giảm 24%), và mảng chuyển nhượng bất động sản dự kiến tăng 20% lên 3.342 tỷ đồng từ việc bàn giao tại dự án Opal Skyline và Gem Skyworld. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 199 tỷ đồng (giảm 7%).
 • Dựa trên triển vọng kinh doanh và định giá, KBSV đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu DXG với giá mục tiêu là 15.800 đồng/CP, cao hơn 4% so với giá đóng cửa ngày 20/06/2023.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VPB

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VPB

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)

Trong quý I/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ghi nhận một số điểm quan trọng trong báo cáo phân tích của KBSV. Dưới đây là các điểm chính:

 • VPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 9.534 tỷ đồng (giảm 7,3% so với quý trước, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi tăng đáng kể lên 2.825 tỷ đồng (tăng 13,7% so với quý trước, giảm 66,3% so với cùng kỳ), dẫn đến tổng thu nhập hoạt động đạt 12.359 tỷ đồng (giảm 3,2% so với quý trước, giảm 32,4% so với cùng kỳ).
 • Chi phí trích lập dự phòng duy trì ở mức cao, đạt 6.386 tỷ đồng (giảm 12,8% so với quý trước, tăng 54,5% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của VPBank tăng đáng kể lên 2.550 tỷ đồng (tăng 84,4% so với quý trước, giảm 77,1% so với cùng kỳ).
 • Tăng trưởng tín dụng của VPBank trong quý đạt 4,9%, hoàn thành 14,8% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông là 33% cho cả năm 2023. KBSV đánh giá rằng hoàn thành kế hoạch đề ra sẽ là một thách thức không nhỏ cho VPBank do thị trường trong nước và quốc tế đang ở trạng thái yếu, gây ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh của ngân hàng.
 • VPBank thông báo đã đạt thỏa thuận bán 15% cổ phần cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Khoản đầu tư từ SMBC sẽ cung cấp cho VPBank 35,9 nghìn tỷ đồng vốn cấp 1, nâng tổng vốn chủ sở hữu của VPBank từ 103,5 nghìn tỷ đồng lên khoảng 140 nghìn tỷ đồng.