[THÔNG BÁO] Cập nhật ngày tính lợi nhuận khi gửi tích lũy vào cuối tuần và dịp lễ

[THÔNG BÁO] Cập nhật ngày tính lợi nhuận khi gửi tích lũy vào cuối tuần và dịp lễ
Đánh giá tại đây

Infina xin cập nhật đến các nhà đầu tư cách tính ngày bắt đầu lợi nhuận khi gửi tích lũy có kỳ hạn vào cuối tuần và các dịp lễ như sau:

1. Sản phẩm áp dụng

Tích lũy có kỳ hạn.

2. Bảng tính ngày bắt đầu kỳ hạn

Thời gian nạp tiền Kỳ hạn bắt đầu
Thứ 6 (trước 12h trưa)  Thứ 6 
Thứ 6 (sau 12h trưa) Thứ 7 Chủ nhật Thứ 2 của tuần kế tiếp
Ngày làm việc cuối cùng trước dịp lễ (trước 12h trưa) Cùng ngày nạp tiền
Ngày làm việc cuối cùng trước dịp lễ (sau 12h trưa) Ngày làm việc đầu tiên sau lễ
Các ngày trong lễ Ngày làm việc đầu tiên sau lễ

Ví dụ: Bạn chọn gửi tích lũy với kỳ hạn 4 tháng có lợi nhuận 8.0%/năm vào các ngày cận dịp lễ 02/09/2023 sẽ được tính ngày bắt đầu kỳ hạn như sau: 

Thời gian nạp tiền Kỳ hạn bắt đầu
Thứ 5 ngày 31/08/2023 (trước 12h trưa) Thứ 6 cùng ngày
Thứ 5 ngày 31/08/2023 (sau 12h trưa) Ngày làm việc đầu tiên sau lễ
Các ngày trong dịp nghỉ lễ  Ngày làm việc đầu tiên sau lễ

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ CSKH của Infina thông qua:

📞 Hotline: 08 9990 9928

👉 Hỗ trợ trực tuyến: http://m.me/infinavietnam