Chương trình cổ phiếu miễn phí dành cho nhà đầu tư chứng khoán mới tại Infina

4.2/5 - (4 votes)

Nhằm giúp các chứng sĩ mới gia nhập thị trường có thêm cơ hội trải nghiệm đầu tư, Infina dành tặng 1 lượt mở cổ phiếu miễn phí sau khi đầu tư chứng khoán lần đầu.

Điều kiện chương trình

  • Chương trình áp dụng cho nhà đầu tư chứng khoán mới, chưa từng phát sinh giao dịch chứng khoán tại Infina (không tính lệnh đặt mua chứng khoán bằng tiền thưởng sau khi tải app).
  • Infina sẽ tặng 1 lượt “lắc” mở cổ phiếu miễn phí tuần đầu, với giá trị ngẫu nhiên lên đến 1 triệu đồng, khi bạn có một hoặc nhiều lệnh đặt mua chứng khoán thành công trong 1 tuần bằng tài khoản chứng khoán Infina với tổng giá trị khớp lệnh mua thực tế từ 100,000 VND trở lên.

Thời gian áp dụng

  • Chương trình triển khai từ ngày 18/7/2022 đến 29/7/2022.
  • Infina sẽ tổng kết danh sách nhà đầu tư hợp lệ mỗi tuần vào cuối ngày thứ 6 và ghi nhận lượt mở cổ phiếu miễn phí cho nhà đầu tư vào ngày thứ 7 của tuần đó.

Lưu ý

  • Tổng giá trị khớp lệnh từ 100,000 VND trở lên sẽ được tính trên tổng tất cả các lệnh đặt mua chứng khoán hợp lệ (khớp lệnh) trong 1 tuần giao dịch (từ thứ 2 đến thứ 6 của tuần đó).
  • Lệnh đặt mua chứng khoán hợp lệ phải đến từ Sức mua và tiền thưởng (nếu có). Các lệnh đặt mua chỉ sử dụng 100% tiền thưởng sẽ không được ghi nhận.

Ví dụ: (xét theo điều kiện chương trình)

  • Cổ phiếu miễn phí sau khi mở sẽ được ghi nhận vào danh mục Cổ phiếu đang nắm giữ ở trang Tài sản và có thể bán được sau 2 ngày giao dịch (T+2) như cổ phiếu thông thường.
  • Chương trình này hoàn toàn độc lập với các chương trình ưu đãi khác của Infina.
  • Trong trường hợp phát hiện khách hàng có dấu hiệu gian lận, Infina có quyền ngừng việc tham gia chương trình của khách hàng mà không cần báo trước, từ chối trả thưởng và thu hồi một phần hoặc toàn bộ giải thưởng của khách hàng vi phạm. Trong mọi trường hợp, quyết định của Infina là quyết định cuối cùng.

Xem thêm: Hướng dẫn mở thưởng cổ phiếu miễn phí tại Chứng khoán Infina