10 triệu của 8 năm sau chỉ bằng hơn 10kg thịt bò thời điểm hiện tại

10 triệu của 8 năm sau chỉ bằng hơn 10kg thịt bò thời điểm hiện tại
Đánh giá tại đây

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

Giả sử ta có 10 triệu vào 10 năm sau với lãi suất 10%/năm, thì giá trị hiện tại của 10 triệu là:

  • PV = FV / (1+r)^n.
  • PV = 10,000,000 / (1 + 0.1)^10.
  • PV = 3,854,642.43 đồng.

Vậy giá trị hiện tại của 10 triệu đồng với tỷ suất 10% trong 10 năm là khoảng 3,854,642.43 đồng.

Nguyên tắc của các đánh giá này là quy về hiện tại giá trị của dòng tiền mà dự án tạo ra trong tương lai với mức lãi suất chiết khấu thích hợp.

Trong ví dụ , công thức tính giá trị tương lai của một dòng tiền cho thấy rằng tiền bạc sẽ có giá trị cao hơn nếu được tích lũy và đầu tư vào các cơ hội sinh lời. Việc tiết kiệm và đầu tư sẽ giúp chúng ta tích lũy được số tiền lớn hơn trong tương lai.

Vậy để số tiền tăng gấp đôi với lãi suất 10% sẽ mất bao lâu. Ví dụ để số tiền 10 triệu tăng gấp đôi với lãi suất 10% thì sẽ mất:

Số năm = log(2) / log(1+0.1)= 7.27 năm

Kết quả tính toán cho thấy rằng, để số tiền tăng gấp đôi với lãi suất 10%, thì sẽ mất khoảng 7.27 năm.

Điều này cho thấy rằng, với mức lãi suất 10% hàng năm, thời gian để đạt được mục tiêu tăng gấp đôi số tiền của mình là khá ngắn.

Tuy nhiên, để có được kết quả tốt, chúng ta cần lựa chọn các phương pháp tiết kiệm và đầu tư phù hợp với mục tiêu của mình, cũng như đánh giá và quản lý rủi ro đúng cách.

Tác giả: Huy Trần