1. Home
 2. Tích Lũy
 3. Giới thiệu Tích lũy
 4. Thông tin về Phí rút sớm cho sản phẩm Tích luỹ
 1. Home
 2. Đối tác
 3. Tichluy.vn
 4. Sản phẩm Tích lũy
 5. Thông tin về Phí rút sớm cho sản phẩm Tích luỹ
 1. Home
 2. Đối tác
 3. Tiki
 4. Sản phẩm Tích luỹ
 5. Thông tin về Phí rút sớm cho sản phẩm Tích luỹ

Thông tin về Phí rút sớm cho sản phẩm Tích luỹ

Kể từ ngày 19-05-2021, những gói Tích lũy mới sẽ được áp dụng phí rút sớm

Trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày nạp tiền vào Tích lũy, nếu Khách hàng rút hơn 50 triệu thì sẽ bị thu phí 0.2% trên số tiền vượt quá 50 triệu.

Thời hạn và hạn mức được tính riêng cho mỗi lần nạp tiền.

Số tiền 50 triệu sẽ được tính tổng trên tất cả các lần rút trong vòng 30 ngày.

Phí rút sớm sẽ được khấu trừ một phần tại thời điểm khách hàng rút tiền (tối đa bằng lợi nhuận đã nhận). Phần phí còn thiếu (nếu có) sẽ được khấu trừ vào lợi nhuận tạm tính khi tính lợi nhuận vào tháng tiếp theo.

Đối với khoản Tích lũy trên 30 ngày thì sẽ không có Phí rút sớm.

Lưu ý: những gói tích luỹ trước 19-05 sẽ không bị ảnh hưởng

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan