1. Home
  2. Chứng khoán
  3. Hướng dẫn
  4. Tài khoản chứng khoán ACBS
  5. Hướng dẫn hủy lệnh chứng khoán theo lệnh LO

Hướng dẫn hủy lệnh chứng khoán theo lệnh LO

Bước 1: Truy cập mục Chứng khoán tại trang chủ ứng dụng Infina. Sau đó, ấn chọn biểu tượng trang Tài sản phía dưới màn hình.

Bước 2: Tại trang Tài sản của Tài khoản ACBS, chọn lựa cổ phiếu đang chờ khớp cần hủy lệnh tại mục Lệnh chờ khớp để vào trang chi tiết cổ phiếu.

Bước 3: Chọn mã cổ phiếu đang chờ khớp mà bạn muốn hủy lệnh, sau đó ấn chọn Hủy lệnh ở cuối trang.

Bước 4: Xác nhận hủy lệnh chờ khớp bằng cách ấn “Hủy lệnh”

Bước 5: Nhập Mã OTP được Realstake (Infina) gửi về số điện thoại của bạn để xác nhận đặt lệnh.

Bước 6: Lệnh hủy đã được gửi tới ACBS, ấn nút “Xem tài sản” để quay lại trang Tài sản và tiếp tục các giao dịch khác.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan