1. Home
  2. Chứng Chỉ Tiền Gửi
  3. Hướng dẫn
  4. Hướng dẫn xem số Seri của Chứng chỉ tiền gửi trên app Infina

Hướng dẫn xem số Seri của Chứng chỉ tiền gửi trên app Infina

Hướng dẫn xem số Seri của Chứng chỉ tiền gửi trên app Infina

Cách 1: Truy cập từ trang Chứng chỉ tiền gửi

Bước 1: Truy cập trang Chứng chỉ tiền gửi từ ngoài màn hình chính

Bước 2: Chọn một Chứng chỉ để xem chi tiết

Bước 3: Nhấn vào nút “Chi Tiết” ở góc phải phía trên màn hình

Bước 4: Chọn tab “Thông tin chứng chỉ” và xem tại mục “Số Seri

Cách 2: Truy cập từ trang Quản lý ở Menu

Bước 1: Truy cập trang Quản lý từ ngoài màn hình chính

Bước 2: Chọn tab “Chứng chỉ” ở mục Đang đầu tư để xem danh sách các Chứng chỉ đã mua

Bước 3: Chọn một Chứng chỉ để xem chi tiết

Bước 4: Chọn tab “Thông tin chứng chỉ” và xem tại mục “Số Seri

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan