Ngân hàng nhà nước quyết định hạ lãi suất điều hành lần thứ 4, giảm 0,5 điểm từ ngày 19/6

Ngân hàng nhà nước quyết định hạ lãi suất điều hành lần thứ 4, giảm 0,5 điểm từ ngày 19/6
Đánh giá tại đây

Vào trưa ngày 16/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đưa ra một thông báo bất ngờ về việc điều chỉnh lãi suất điều hành. Theo thông tin đó, Ngân hàng nhà nước đã quyết định giảm lãi suất điều hành từ 0,25 đến 0,5 điểm %.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 3 quyết định điều chỉnh lãi suất, có hiệu lực từ ngày 19/6/2023, như sau:

1. Quyết định số 1123/QĐ-NHNN ngày 16/6 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng:

  • Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.
  • Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm.
  • Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm.

2. Quyết định số 1124/QĐ-NHNN ngày 16/6/2023 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014:

  • Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng được duy trì ở mức 0,5%/năm.
  • Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,0%/năm xuống 4,75%/năm.
  • Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,5%/năm xuống 5,25%/năm.
  • Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung-cầu vốn thị trường.

3. Ngày 16/6/2023, NHNN đã ban hành Quyết định số 1125/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành lần thứ 4 thêm 0,5 điểm áp dụng từ ngày 19/6
Ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành lần thứ 4 thêm 0,5 điểm áp dụng từ ngày 19/6

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế đã giảm từ 4,5%/năm xuống còn 4,0%/năm. Đồng thời, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này cũng giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh rằng, sẽ tuân thủ Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo từ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, để điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng một cách chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả. Cam kết sẽ phối hợp hài hòa và chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, đồng thời hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân, nhằm ủng hộ phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trong nước vẫn đang gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, lạm phát được kiểm soát và thanh khoản của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đảm bảo. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo từ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc giảm mức lãi suất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn, đồng thời đóng góp vào việc phục hồi sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định thực hiện lần thứ tư giảm mức lãi suất điều hành trong năm 2023.