Chương trình Referral Finavi – Bạn càng nhiều, thưởng càng phiêu

Chương trình Referral Finavi - Bạn càng nhiều, thưởng càng phiêu
5/5 - (1 vote)

1. Sản phẩm áp dụng

Chứng khoán Finavi

2. Tổng hạn mức chương trình khuyến mãi

450,000,000 đồng

3. Thời gian khuyến mãi

Từ ngày 19/01/2024 – 19/04/2024 hoặc có thể kết thúc sớm hơn hết tổng hạn mức chương trình khuyến mãi, tùy điều kiện nào đến trước.

4. Chi tiết chương trình khuyến mãi

Điều kiện Người giới thiệu  Khách hàng mới(Được giới thiệu)
Khách hàng mới mở tài khoản thành công và được Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) phê duyệt. 0 VND 50.000 VND
Khách hàng mới nạp tiền/chứng khoán ít nhất 5 triệu đồng vào tài khoản và duy trì trong 7 ngày liên tiếp 100.000 VND 100.000 VND
Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh tích lũy trong thời gian diễn ra chương trình đạt 5 triệu đồng  100.000 VND 100.000 VND

5. Điều kiện áp dụng

  • Người giới thiệu: Là khách hàng trong nước Việt Nam đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại JBSV và thỏa mãn các điều kiện của chương trình.
  • Khách hàng mới (được giới thiệu): Là khách hàng trong nước Việt Nam mở tài khoản thành công thông qua mã giới thiệu của khách hàng đã có tài khoản chứng khoán tại JBSV và đáp ứng các điều kiện của chương trình.

Lưu ý: Không áp dụng đối với các trường hợp giới thiệu khách hàng theo Hợp đồng hợp tác affiliate/ partnership/ reviewer (KOL, KOC, influencer, celebrity…), nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán JB Việt Nam; các đơn vị phụ trách phục vụ chương trình, các đối tác tham gia cung cấp dịch vụ của chương trình khuyến mại.

6. Thời gian trao thưởng

Tiền thưởng được chuyển trong vòng tối đa 15 ngày kể từ ngày khách hàng hoàn tất mỗi bước bao gồm:

  • Đăng ký mở tài khoản thành công;
  • Nạp tiền/chứng khoán vào tài khoản và duy trì trong vòng 7 ngày với giá trị tối thiểu 5.000.000 đồng;
  • Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh tích lũy trong thời gian diễn ra chương trình đạt 5 triệu đồng.

6.1 Cách thức trao thưởng

JBSV sẽ chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán mở tại ứng dụng Finavi của Khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng. Tiền thưởng khách hàng được tùy ý sử dụng, không giới hạn nạp/ rút.