Bảo hiểm trách nhiệm dân sự có bắt buộc không?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự có bắt buộc không?
Đánh giá tại đây

Hầu hết các loại bảo hiểm này là tùy ý, nhưng bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới là bắt buộc, bởi vì đó là một chính sách an sinh xã hội của Nhà nước nhằm bảo vệ nạn nhân trong các tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra và đảm bảo lợi ích tài chính của chủ xe cơ giới trước các rủi ro không mong đợi.

Theo Nghị định Số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của xe cơ giới, có hiệu lực từ ngày 01/3/2021, xe cơ giới bao gồm:

 1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: Xe ô tô, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi hai loại phương tiện này. Xe mô tô hai bánh, ba bánh; xe gắn máy (bao gồm cả xe máy điện) và các loại xe có cấu trúc tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.
 2. Xe máy chuyên dùng: Xe máy thi công, nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Theo Điều 5 của Nghị định Số 03/2021/NĐ-CP, phạm vi bồi thường bảo hiểm bao gồm:

 1. Thiệt hại vượt ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
 2. Thiệt hại về sức khỏe và tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra.

Bảo hiểm có hiệu lực bắt đầu và kết thúc theo thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới, tất cả các quyền bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trước đây vẫn còn hiệu lực đối với chủ xe cơ giới mới. Thời hạn của bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm như sau:

 1. Đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy, xe mô tô hai hoặc ba bánh, thời hạn tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm.
 2. Đối với các xe cơ giới khác, thời hạn tối thiểu là 1 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm, theo quy định.

Theo Thông tư Số 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP, các chi phí của một số loại bảo hiểm có thể được liệt kê như sau:

 • Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô: Từ 400 nghìn đến 2 triệu đồng đối với xe không kinh doanh vận tải và từ 700 nghìn đến 5 triệu đồng đối với các loại xe kinh doanh.
 • Bảo hiểm xe máy: Biến động từ 50 nghìn đến 300 nghìn đồng tùy thuộc vào loại xe.

Sự khác biệt giữa bảo hiểm xe thông thường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Phân biệt quyền lợi giữa 2 bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô
Phân biệt quyền lợi giữa 2 bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô

Bảo hiểm xe thông thường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự là hai loại bảo hiểm khác nhau, có những điểm khác biệt cơ bản sau:

Mục đích

 • Bảo hiểm xe thông thường là loại bảo hiểm nhằm bảo vệ tài sản của chủ xe, bao gồm xe và các vật dụng trên xe, trong trường hợp bị tai nạn, trộm cắp, cháy nổ,…
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là loại bảo hiểm nhằm bảo vệ trách nhiệm của chủ xe đối với bên thứ ba, bao gồm người và tài sản của họ, trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.

Phạm vi bảo hiểm

 • Bảo hiểm xe thông thường bảo hiểm cho các rủi ro sau:
  • Thiệt hại về thân thể, tính mạng của người lái xe và người ngồi trên xe
  • Thiệt hại về tài sản của xe
  • Thiệt hại về tài sản của người thứ ba
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bảo hiểm cho các rủi ro sau:
  • Thiệt hại về thân thể, tính mạng của người thứ ba
  • Thiệt hại về tài sản của người thứ ba

Bắt buộc hay tự nguyện

 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là loại bảo hiểm bắt buộc đối với tất cả các chủ xe cơ giới, theo quy định của pháp luật.
 • Bảo hiểm xe thông thường là loại bảo hiểm tự nguyện, chủ xe có thể tham gia hoặc không tham gia tùy theo nhu cầu.

Mức phí

 • Mức phí bảo hiểm xe thông thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại xe, giá trị xe, niên hạn sử dụng,…
 • Mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự được quy định cụ thể bởi Bộ Tài chính, áp dụng chung cho tất cả các loại xe.

Thời hạn bảo hiểm

 • Thời hạn bảo hiểm xe thông thường thường là 1 năm.
 • Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự thường là 1 năm.

Cách thức bồi thường

 • Khi xảy ra tai nạn, chủ xe cần thông báo cho công ty bảo hiểm để được bồi thường.
 • Công ty bảo hiểm sẽ tiến hành xác minh thiệt hại và chi trả bồi thường cho chủ xe hoặc người thứ ba theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm xe thông thường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự là hai loại bảo hiểm quan trọng dành cho chủ xe. Bảo hiểm xe thông thường giúp bảo vệ tài sản của chủ xe, còn bảo hiểm trách nhiệm dân sự giúp bảo vệ trách nhiệm của chủ xe đối với bên thứ ba.